התעמלות אומנותית א'-ב'
מדריך החוג יוליה סויקין

פרטים נוספים:

התעמלות אומנותית
יוליה
       ג'+ ה'       אולם ראשי  16:15-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30
מתחילות א'-ב'
גן חובה (גילאי 5)
 
גילאי 4 
התעמלות אומנותית
חן
        ג'+ה'     אולם ראשי 15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:45
כיתות ה'-ו'
כיתות ג'-ד'
כיתות ז' ומעלה
ריתמיקפיט
Bitmap
תוספת 
ב' לפי השעות לפי הגילאים 
רייתמקדנס-
מעודדות כדורסל
אלסיה + לובה

א'+ג'+ה' 17:00-18:30 בנות נבחרת מתקדמת ריקודים ומכשירים קבוצת מעודדות 18+


 
רוצים להרשם לחוג זה?  לחצו כאן